Informatie over binnenklimaat

Het meten van binnenklimaat is een vak op zich. Niet alleen blijken er veel zaken te zijn waarmee rekening moet worden gehouden, maar tevens is er klaarblijkelijk veel ruimte voor begripsverwarring.

Zo wordt binnenklimaat en binnencomfort vaak verward met het meten van luchtkwaliteit. De diverse fabrikanten die zich op deze markt bewegen zorgen er mede voor dat het allemaal steeds ondoorzichtiger aan het worden is.

Ter verduidelijking zijn hieronder een aantal links opgenomen naar aanleiding van de begrippen zoals die worden vermeld.

Binnenklimaat:  meten volgens bepaalde ISO protocollen, met als doel het bepalen van bepaalde comfort standaards. Denk hierbij aan ISO7726, ISO7730, ISO27243, ISO11079 en ISO8996. Hierbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een z.g. klimaatboom of er wordt gewerkt met een draagbare meter voor het bepalen van de comfortindexen zoals b.v. PMV en PPD

Luchtkwaliteit: het bepalen van de kwaliteit van de lucht, bv door het opnemen van CO2 en RH – relatieve luchtvochtigheid – in combinatie met de temperatuur.

Een goede beschrijving over deze zaken treft u ook hier aan in dit rapport of dit rapport.

Een goed en duurzaam binnenklimaat is belangrijk voor iedereen. Onder de geldende Arbo wetgeving dienen werkgevers zich hier ook van bewust te zijn. Bovendien is het in hun belang omdat een goed binnenklimaat ook zorgt voor een betere productiviteit en minder ziekteverzuim.
De laatste jaren is er met name veel aandacht voor het CO2 gehalte binnen scholen. Hiervoor zijn diverse subsidietrajecten gestart waarmee scholen tegen een gereduceerd tarief meetapparatuur kunnen aanschaffen. Een voorbeeld van dergelijke meetapparatuur is een wandthermostaat met CO2 regeling.

Deze meetapparatuur is volledig te integreren in bestaande of nieuwe installaties en bevorderd een gezonde omgeving en dus het prestatieniveau.

Links:

Heeft u aanvullingen m.b.t. deze informatie of wilt u links toe laten voegen? Mail dan met onze webredactie.